Workshops

Workshops – forma i lera och gips!

 

Hösten 2015 hölls en serie worlshops för barn och vuxna i Renqvists verkstad.

 

Vi testade, lekte och provade på enkla skulpturala tekniker i lera gips och betong.

 

Kurserna vände sig till alla mellan 6 år och 100 år

 

Det uppstår en alldeles speciell känsla när människor i olika åldrar förenas genom att arbeta tillsammans.